GDPR

GDPR dle čl. 5 odst. 2 GDPR):

  • osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem
  • jsou shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely
  • jsou v rozsahu nutném pro účel zpracování 
  • jsou uložené jen po nezbytně nutnou dobu 
  • jsou zpracovávány údaje aktuální, pravdivé a přesné
  • je zachována jejich integrita a důvěrnost, tj. jsou ochráněny před neautorizovaným přístupem, změnou či zničením

ONSRA

Zkonstruováno, testováno ve Švýcarsku.

DLOUHÝ DOJEZD LONGBOARDU

Dojezd až 52 km na jedno nabití. Měřeno s jezdcem o hmotnosti 73 kg.